Terminologia

  Trening na każdy dzień (WOD) rozpisany jest na tablicy. Możliwe jednak, że wykorzystane tam terminy będą niezrozumiałe dla osób początkujących. To własnie dla Was stworzyliśmy poniżej słownik, który możecie wydrukować i zabrać ze sobą do klubu! Powodzenia!

Słownik

  AMRAP
  As many Reps/Rounds as Possible
  tyle powtórzeń/rund, ile jesteś w stanie zrobić
  EMOM
  Every Minute On the Minute
  ćwiczenie rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem minuty, do końca minuty jest czas na odpoczynek
  WOD
  Workout of the day
  trening dnia
  PR
  Personal record
  osobisty rekord
  Rx’d
  As prescribed
  według zaleceń (bez skalowania)
  Rep
  Repetition
  powtórzenia
  TC
  Time Cap
  limit czasowy (po upływie wskazanego czasu workout zostaje przerwany,
  bez względu na wykonaną ilość powtórzeń)
  Set seria

   

  MetCon (Metabolic conditioning) – ćwiczenia „cardio”
  Run bieganie
  Row wiosłowanie (ergometr wioślarski)
  Jump rope skakanka
  Double unders Podwójne skoki na skakance

   

  Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne
  Air Squat Przysiad (bez obciążenia)
  Jumping Squat Przysiad bez obciążenia z wyskokiem
  Back extension Prostowanie tułowia na ławce rzymskiej
  Box Jumps Wskoki na boxa/podwyższenie
  Burpees Padnij, powstań, podskocz
  Dips Pompki na poręczach/kółkach (pompki szwedzkie)
  Hand stand push up (HSPU) Pompki w staniu na rękach
  Knees to elbows (KTE; K2E) Przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku
  Toes to bar (TTB; T2B) Przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku
  Lunges Wykroki
  Muscle ups (MU) Wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych  (wymyk)
  Pull-ups (PU) Podciąganie na drążku
  Push ups (PU) Pompki klasyczne
  Rope Climb Wspinanie się po linie
  Sit-ups Skłon tułowia w przód z leżenia do siadu (brzuszki)
  Wall ball shots Skłon tułowia w przód z leżenia do siadu (brzuszki)

   

  Weightlifting – podnoszenie ciężarów
  Bench Press (BP) Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
  Back squat (BS) Przysiad ze sztangą na barkach (za głową)
  Clean (CLN) Zarzut na przysiad
  Clean and jerk (C&J) Podrzut (dwubój olimpijski)
  Deadlift (DL) Martwy ciąg
  Front squat (FS) Przysiad ze sztangą na klatce piersiowej
  Hang squat (HSQ) (clean or snatch) Zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan
  Kettlebell (KB) Swings Wymachy Kettlem
  Medicine Ball Clean Zarzut piłką lekarską
  Overhead squat (OHS) Przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)
  Power clean (PC) Zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad
  Shoulder press / Push Press / Push Jerk Wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej
  Power snatch (PSN) Rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad
  Sumo deadlift high pull (SDHP) Martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody
  Snatch (SN) Rwanie (dwubój olimpijski)
  Dumbbell snatch (SN)  
  Thruster Przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę
  Turkish get-up (TGU) Tureckie wstawanie
Ten serwis korzysta z plików cookies.