Wieloaspektowy, metodologiczny rozwój klubowicza

  W CrossFit Hussars nadrzędną wagę przywiązujemy do bezpiecznego i świadomego treningu, który wykonywany krok po kroku wg opracowanego planu zapewni stały, wieloaspektowy rozwój klubowicza.

01. INTRO

  Zajęcia wprowadzające dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z CrossFit. Adepci dowiedzą się czym jest CrossFit, jak wygląda jego filozofia oraz doświadczą pełnowartościowej jednostki treningowej, podczas której nauczą się podstaw techniki. Trener szczegółowo opisze każdy aspekt zajęć, ich metodologię, i odpowie na rodzące się pytania.

  Zajęcia INTRO są koniecznością i warunkują bezpieczny oraz efektywny trening w przyszłości.

02. BEGINNERS

  Na zajęciach BEGINNERS, które mają charakter adaptacyjny, klubowicze budują wydolność organizmu, uczą się nowych elementów i szlifują je do czasu, aż zaczną być wykonywane w powtarzalny i technicznie poprawny sposób.

  Podczas zajęć BEGINNERS ciało będzie doświadczać wielu nowych bodźców, w konsekwencji których zmianie zacznie ulegać metabolizm oraz gospodarka hormonalna. To czas, w którym klubowicze odnotowują pierwsze zmiany w wyglądzie oraz sprawności fizycznej.

  W miarę postępów na zajęciach BEGINNERS zwiększana jest intensywność jednostek treningowych, ich liczba oraz obciążenie, z jakim wykonywane są poszczególne ćwiczenia.

  W momencie, gdy skalowanie w obrębie wszystkich ćwiczeń przestanie być koniecznością i treningi będą wykonywane w bazowej formie (bez skalowania), klubowicze mogą rozpocząć treningi na zajęciach ADVANCED.

03. Advanced

  Grapa ADVANCED to maksymalizacja efektów treningowych dla doświadczonych CrossFiterów. Takie elementy jak HSPU, Pull Up czy obciążenia RX to stałe elementy treningu. Od osób uczęszczających na zajęcia ADVANCED wymagane jest poprawne wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Na zajęciach coraz rzadziej wracamy do omawiania podstawowych technik, skupiając się na maksymalizacji efektów płynących z ich wykonywania.

04. Athletes’ Technique

  To zajęcia zaawansowane, doszkalające, czysto techniczne, podczas których klubowicze z grupy ADVANCED będą mogli doskonalić swoją technikę tak, by była perfekcyjna. Zajęcia te stanowią pomost pomiędzy grupą ADVANCED, a Athletes Program i są przeznaczone dla klubowiczów, którzy trenując w ramach Athletes Program chcą startować w zawodach.

05. Athletes Program

  Profesjonalny program treningowy dedykowany klubowiczom, którzy legitymują się nienaganną techniką, którzy chcą pracować jeszcze intensywniej i rozwijać się na wielu płaszczznach, by maksymalizować wyniki sportowe i reprezentować klub na zawodach.

  Kryteria naboru:
  1. Nienaganna technika 9 ruchów funkcjonalnych
  2. Solidna baza siłowa
  3. Powtarzalność techniki w czasie wykonywania WOD
  4. Brak poważnych urazów aparatu ruchu
  5. Umiejętność pracy wg. planu
  6. Systematyczność i determinacja

Wymagania na poszczególne poziomy

Często zadawane pytania

  Trenuję rekreacyjnie, na jakie zajęcia powinienem chodzić?

  Jestem pomiędzy BEGINNERS, a ADVANCED, które zajęcia bedą lepsze?

Ten serwis korzysta z plików cookies.